Resultaatgericht organiseren

Resultaatgericht organiseren · 04. december 2020
Naast een aantal faalfactoren zijn er een aantal factoren die succes ten goede komen. Uiteraard is niet alleen het toepassen van de laatste technologie. De succesfactoren zijn niet per definitie het tegenovergestelde van de faalfactoren. En zijn geordend metaforisch te zien als een raket. Enerzijds het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de raket. Anderzijds een systeem dat zelf-organiserend en zelfvoorzienend is.
Resultaatgericht organiseren · 02. november 2020
Meer en meer bedrijven en bedrijfsonderdelen moeten en willen sneller reageren op veranderingen in hun omgeving. Bijvoorbeeld omdat de concurrentie toeneemt of omdat de gebruikte technologie sterk aan verandering onderhevig is. Bij het nadenken en analyseren van de huidige situatie is het verhelderend om te weten wat er bij andere organisaties zoal fout is gegaan. Daarom het overzicht van de 15 vaak voorkomende faal-factoren.
Resultaatgericht organiseren · 06. januari 2020
Door alle technologische ontwikkelingen en de (bijbehorende) mondialisering moeten organisaties zich steeds sneller aanpassen. Het aanpassen aan veranderingen en vernieuwingen is uiteraard niet nieuw. Maar het aantal en de snelheid waarmee nieuwe technologieën zich aandienen wel. Bedrijven moeten snel nieuwe technologieën aan kunnen bieden aan klanten. Zo niet dan doen een anderen dat. Ze moeten heel goed luisteren naar de klant. Ze moeten producten, diensten en services aanpassen aan de...