5G staat voor ‘5e generatie’ en is de meest recente technologie voor mobiele communicatie. Wat ooit begon met de draadloze telefoon thuis (1G) is vanaf het eerste echte mobiele netwerk (GSM of 2G) via 3G en 4G geëvolueerd tot 5G. De ontwikkelingen worden gedreven door een groeiende behoefte aan snellere communicatie en een toenemend aantal aan te sluiten apparaten.
Strategie · 28. april 2021
Bij het maken van een goede strategie moet uiteraard stilgestaan worden bij de relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Maar daarnaast zal bij uitwerken gekeken moeten worden naar de verschillende “digitale trends”. Deze digitalisering met alle onderliggende technieken kunnen bedreigend zijn maar kunnen ook kansen creëren. Er is geen bedrijfstak waarin digitalisering geen rol speelt.
Een blockchain is een gedistribueerd, gerepliceerd peer-to-peer-netwerk van databases die meerdere, niet vertrouwde partijen de mogelijkheid geeft om transacties te doen zonder tussenkomst van een vertrouwde derde par- tij en zorgt voor een onwijzigbare opslag van de gegevens over tijd. Blockchain is een van de meest gehypete innovaties van de afgelopen ja- ren. De opkomst en populariteit van cryptocurrency’s hebben hier een be- langrijke bijdrage aan geleverd. Blockchain met haar...
Strategie · 23. april 2021
Samen met de ernstige gezondheids- en humanitaire-crisis als gevolg van de coronavirus-pandemie worden leidinggevenden over de hele wereld geconfronteerd met enorme zakelijke uitdagingen. Een ineenstorting van klantvragen, aanzienlijke wijzigingen in wet- en regelgeving, onderbrekingen in toeleveringsketens, werkloosheid, en een op handen zijnde economische recessie. En bovenop al deze ontwikkelingen is daar dan ook nog de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving (met daarin...
Vandaag de dag is er sprake van een ware digitaliseringsgolf. In bijna alle apparaten en processen worden massaal chips ingebouwd en we gebruiken ze veelvuldig voor zakelijke toepassingen, privé, als toeschouwer, gebruiker of als iemand die meerdere trends opneemt in de eigen producten of diensten, of in de eigen bedrijfsvoering. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technieken zijn uiteraard niet nieuw. Zolang de mens bestaat worden er ontdekkingen gedaan die het leven aangenamer, leuker of...
Strategie · 06. april 2021
Bedrijven met een duidelijke visie en missie presteren beter dan organisaties die dat niet hebben. Een goede strategie geeft de organisatie richting, het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten. Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid. Een goede strategie is het resultaat van noeste arbeid waar veel aan ten grondslag licht.
Resultaatgericht organiseren · 04. december 2020
Naast een aantal faalfactoren zijn er een aantal factoren die succes ten goede komen. Uiteraard is niet alleen het toepassen van de laatste technologie. De succesfactoren zijn niet per definitie het tegenovergestelde van de faalfactoren. En zijn geordend metaforisch te zien als een raket. Enerzijds het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de raket. Anderzijds een systeem dat zelf-organiserend en zelfvoorzienend is.
Resultaatgericht organiseren · 02. november 2020
Meer en meer bedrijven en bedrijfsonderdelen moeten en willen sneller reageren op veranderingen in hun omgeving. Bijvoorbeeld omdat de concurrentie toeneemt of omdat de gebruikte technologie sterk aan verandering onderhevig is. Bij het nadenken en analyseren van de huidige situatie is het verhelderend om te weten wat er bij andere organisaties zoal fout is gegaan. Daarom het overzicht van de 15 vaak voorkomende faal-factoren.
Leiderschap · 20. januari 2020
Elk bedrijf krijgt te maken met de digitale revolutie. Een revolutie die de meeste bestaande verdien-modellen overhoop gooit. Grosso modo zal de digitalisering ingezet worden aan twee kanten. Enerzijds aan de kant van de klant en de klantbeleving. Hoe deze zo hoog mogelijk te krijgen? Anderzijds aan de kant van de interne processen. Hoe deze zo effectief en efficiënt mogelijk te krijgen?
Resultaatgericht organiseren · 06. januari 2020
Door alle technologische ontwikkelingen en de (bijbehorende) mondialisering moeten organisaties zich steeds sneller aanpassen. Het aanpassen aan veranderingen en vernieuwingen is uiteraard niet nieuw. Maar het aantal en de snelheid waarmee nieuwe technologieën zich aandienen wel. Bedrijven moeten snel nieuwe technologieën aan kunnen bieden aan klanten. Zo niet dan doen een anderen dat. Ze moeten heel goed luisteren naar de klant. Ze moeten producten, diensten en services aanpassen aan de...