Digitale evolutie of revolutie (W. Kweekel)


Vandaag de dag is er sprake van een ware digitaliseringsgolf. In bijna alle apparaten en processen worden massaal chips ingebouwd en we gebruiken ze veelvuldig voor zakelijke toepassingen, privé, als toeschouwer, gebruiker of als iemand die meerdere trends opneemt in de eigen producten of diensten, of in de eigen bedrijfsvoering.

 

Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technieken zijn uiteraard niet nieuw. Zolang de mens bestaat worden er ontdekkingen gedaan die het leven aangenamer, leuker of waardevoller maken. Soms zelfs duurzamer. Sommige technieken hebben geleid tot een kleine vooruitgang en kunnen als evolutionair gezien worden. En sommige maakten compleet nieuwe tijdperken mogelijk. Uitvindingen als het vuur, het wiel, het drieslagstelsel en de stoommachine zorgden voor ware revoluties die de hele maatschappij op zijn kop zetten. Het vuur (waardoor o.a. gereedschappen gemaakt konden worden) en het wiel maakten gedecentraliseerde landbouw en handel mogelijk, doordat er apparaten konden worden gemaakt die het verplaatsen makkelijk maakten. De stoommachine maakte een heel andere manier van produceren, van ook vele nieuwe producten, mogelijk. Het vuur, het wiel en de stoommachine waren ware revoluties. Niemand had voor die tijd zo gewerkt en de mogelijkheden en gevolgen waren vooraf niet duidelijk.

 

Uitvindingen zoals het vuur, het wiel en de stoommachine zijn de basis van onze maatschappelijke ontwikkelingen, onze welvaart en ons welzijn.

Tegenwoordig worden vaak ondernemings- of businessplannen gehanteerd als het gaat om investeren en groeien. Dergelijke plannen zijn alleen zinvol als er sprake is van een geleidelijke evolutionaire ontwikkeling. Maar als er sprake is van een revolutionaire ontwikkeling, is een voorspelling vrijwel onmogelijk. Wie kon voorspellen wat het effect van de stoommachine zou zijn?

 

Nieuwe ontwikkelingen kwamen voor in diverse bedrijfstakken, maar waren vooral van toepassing in een betreffende bedrijfstak. Ze waren zelden bedrijfstak-overschrijdend. Nu is er een dominante ontwikkeling die voorkomt in elke bedrijfstak, namelijk digitalisering. Juist door die digitalisering groeien bedrijfstakken naar elkaar, kunnen zich verbinden, aanvullen en elkaars oplossingen gebruiken.

De digitalisering begon met de Intel 40041 . Dat was de eerste microprocessor die volledig op één chip werd gebouwd. In 1971 was dit spectaculair, maar er was niet gelijk sprake van een revolutie. Van een revolutie is nu pas sprake, namelijk door het heel, heel veel digitaal combineren waarbij allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan.

 

De aanleiding van dit boek zijn een aantal trends die momenteel waarneembaar zijn en die effecten hebben op de maatschappij, her individu en organisaties.

 

In vogelvlucht komen een aantal relevante digitale trends aan de orde.

 

Juist door de digitalisering kan heel veel met elkaar ‘verbonden’ worden. Er ontstaan dan eindeloze combinaties. Voorbeelden zijn:

 

  • Robots die leren van fouten.
  • Het via Internet of Things (IoT) beschikbaar stellen van veel meer gebruiksdata die dan met datamining kunnen worden geanalyseerd.
  • Het analyseren van data die zijn vastgelegd in blockchains.

 

De digitale revolutie heeft vergaande consequenties die de samenleving in haar fundamenten raken. Enerzijds voor de manier hoe we samenleven en anderzijds voor de manier van werken. Maar denk ook aan de privacy van de opgeslagen data van en over mensen en bedrijven. Het werpt allerlei ethische kwesties op waar we niet aan voorbij mogen en kunnen gaan. Ook levert het juridisch nieuwe vragen op. Deze ethische en juridische vraagstukken hebben invloed op de samenleving en zelfs op de democratie.

Al deze ontwikkelingen en vooral de combinaties daarvan hebben tot gevolg dat er geen voorspellingen zijn te doen. Het is dus vergelijkbaar met de uitvinding van het vuur, het wiel en de stoommachine. Een situatie waarin het doen van voorspellingen zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is. Het maken van goede ondernemings- of businessplannen is in deze situatie haast ondoenlijk. Sterker nog, het maken van een goed doorwrocht plan kan, doordat daar zoveel tijd in gaat zitten, tot gevolg hebben dat het te laat is omdat een (nieuwe) concurrent sneller is.

In deze serie blogs wordt ingegaan op de verschillende trends en hoe daar mee om te gaan. Ook wordt er apart stilgestaan bij een aantal juridische en ethische aspecten. Dan wordt een aanzet gegeven he als onderneming om te gaan met de digitale revolutie.

De basis voor deze trends is het boek "Digitale trends".

Trends beschrijven is – zeker in dit digitale tijdperk – een vrij gevaarlijke aangelegenheid. Ze kunnen namelijk achterhaald worden. Daarom worden de trends bijgehouden en beschreven op www.RGO-academy.nl. Hier dus. Zie hier voor een chronologisch overzicht van de gepubliceerde onderdelen)

 

Maar ongeacht de ontwikkelingen van de trends gaat het vooral om de vragen:

 

  • Hoe tegen de trends aan te kijken?
  • Hoe als organisatie te reageren op de geschetste digitale revolutie?

 


De bijdrage is geschreven door Wim Kweekel. Adviseur, interim-manager, coach en managementtrainer. Hij is auteur van meer dan 10 management-boeken. 


Reactie schrijven

Commentaren: 0