· 

Hoe resultaatgericht is uw organisatie?


Door alle technologische ontwikkelingen en de (bijbehorende) mondialisering moeten organisaties zich steeds sneller aanpassen. Het aanpassen aan veranderingen en vernieuwingen is uiteraard niet nieuw. Maar het aantal en de snelheid waarmee nieuwe technologieën zich aandienen wel. Bedrijven moeten snel nieuwe technologieën aan kunnen bieden aan klanten. Zo niet dan doen een anderen dat. Ze moeten heel goed luisteren naar de klant. Ze moeten producten, diensten en services aanpassen aan de wensen van de klant. Producten en productieprocessen moeten snel en goedkoop zijn. Bedrijven moeten snel in kunnen spelen op welke ontwikkeling dan ook.

Juist de continuïteit van een organisatie is gewaarborgd als iedereen en alles gericht is op het rendabel zoeken, vinden en behouden van klanten.

Door dit als leidraad te beschouwen kan er gewerkt worden aan maximale klanttevredenheid tegen minimale kosten. Uiteindelijk gaat het om een organisatie die de beste resultaten realiseert, in termen van klanttevredenheid en rendement. In de nieuwe wereld is er slechts plaats voor de nummers een (1).

Maar wat is een resultaatgericht organisatie? Hoe kom je op plaats een? Wat is belangrijk? Welke aspecten spelen daarbij een rol?

Naar deze vragen is en wordt al heel lang onderzoek gedaan. Met uitkomsten die verandering onderhevig zijn. Productieprocessen werden 30 jaar geleden anders (door de mogelijke technologieën) uitgevoerd dan nu. Met klanten wordt nu anders omgegaan dan 10 jaar geleden. En klanten gedragen nu zich ook weer anders.

Stel dat je een echt resultaatgericht organisatie zou willen realiseren. Wat zouden dan de uitgangspunten en basisprincipes zijn?

In Nederland is er een community van enthousiaste verander- en lijnmanagers die werken aan en in resultaatgerichte organisaties. Vanuit hun ervaringen hebben zij het manifest van en voor resultaatgericht organisaties opgesteld:

 1. Alles draait om waarde creatie en kostenbeheersing. In die volgorde.
 2. Klanttevredenheid is de belangrijkste graadmeter.
 3. Er wordt permanent gewerkt aan de groei van de organisatie en de managers en de medewerkers die daarbinnen werkzaam zijn.
 4. Groei wordt gecreëerd door een cultuur van: klantgerichtheid, kwaliteit, kostenbewustzijn, kwetsbaar opstelling, verbondenheid, vertrouwen, vrijheid, en zich verantwoordelijk voelen
 5. Medewerkers-bevlogenheid is essentieel 
 6. Om groeiende organisaties te creëren is leiderschap noodzakelijk.
 7. Groei is alleen mogelijk met een duidelijke missie, visie en strategie.
 8. Er wordt gewerkt met reële productie- en verbeterdoelen.
 9. Besluitvorming vindt decentraal plaats.
 10. Om de kwaliteit te waarborgen worden feedback-loops gehanteerd.
 11. Er wordt gestreefd naar maximale eenvoud.
 12. Het gedrag van elk individu voldoet aan een aantal specifiek geformuleerde kernwaarden.

In hoeverre voldoet uw organisatie aan deze punten?