Resultaatgericht Organiseren (RGO). De PASSIE VOOR BETERE RESULTATEN

Alles voor  en over RESULTAATGERICHT WERKEN, MANAGEN, ORGANISEREN, VERANDEREN EN LEIDERSCHAP


RGO, Resultaatgericht Organiseren, is een holistische aanpak om waardegericht en doelgericht te opereren. Het geeft organisaties, leiders en teams richting en handvaten om succesvol te zijn. Een aanpak die innovatie en verbetering stimuleert en zich inmiddels in de praktijk heeft bewezen. Om de aanpak verder te ontwikkelen en uit te bouwen is de RGO-aanpak opgesplitst in drie onderdelen.
ONTWIKKELEN

 • Eigenaar en ontwikkelaar RGO-aanpak & methode
 • Kennisportfolio
 • Certificeringsnormering
 • Certificeringen en -register
 • Licensering en -register
 • Examinering
 • Monitoring en kwaliteitsbewaking

OVERDRAGEN

 • Exploiteren RGO trainingen (in Nl)
 • Fysiek organiseren en geven RGO trainingen
 • Trainingen door gecertificeerde trainers
 • Krijgen RGO-PE punten

BIJHOUDEN

 • Uitwisseling praktijkervaringen
 • Organisatie bijeenkomsten
 • Onderhoud PE punten
 • Aandragen verbeter en ontwikkelvoorstellen


ONDERSTEUNING BIJ HET DAADWERKELIJK VERBETEREN VAN RESULTATEN


Recent uitgebrachte boeken